Националният приз „Студент на годината“ е един проект, който стартира с много ентусиазъм и очаквания за повишаване активността на студентите в научни, творчески и други дейности, които да надградят техния образователен ценз.

Водени от целите за обогатяване на знанията и уменията на будната студентска младеж, делегатите на Общото събрание на Националното представителство на студентските съвети си поставят за мисия да учредят и развият национален конкурс, който да представи на обществото тези бъдещи експерти от всички професионални направления на образователната система в България.

Специално за конкурса е изработена уникална статуетка и лого, които символизират академичния дух и новаторство в образователните процеси.
Така, през 2006 година се учредява Националният приз „Студент на годината“. Конкурсът веднага получава подкрепата от Министерство на образованието, като патрон на събитието е Министърът на образованието и науката.

Учредителите на конкурса приемат мисията всяка година да бъдат отличени най-добрите студенти и докторанти в българските висши училища. Така призът става един от водещите студентски инициативи, чиято мисия е да популяризира постиженията на българските студенти пред българската общественост, удостоявайки най-добрите от всички области на висшето образование.

За периода от 2006 до днес, Националният приз „Студент на годината“ не е променил своята мисия и цели, преминавайки през мандатните програми на пет ръководства на Националното представителство на студентските съвети.