КОНКУРСЪТ ПРЕЗ ГОДИНИТЕ

Национален приз „Студент на годината“ за 2006 година

С изключителен ентусиазъм и увереност в навечерието на 8 декември 2006 година стартира първото издание на уникалното събитие на Национално представителство на студентските съвети в Република България. Едно събитие, което се реализира по идея на г-н Драгомир Стефанов от УНСС и с подкрепата и реализацията на г-н Даниел Йорданов – Председател на Националното представителство на студентските съвети. Решението за провеждане на това събитие се взема на Общо събрание на НПСС през 2006 година.

Специално за инициативата е проведен национален конкурс за изработка на статуетка. В конкурсът участват няколко творби, а отличена е тази на Георги Георгиев от Национална художествена академия в София. Веднага след избора се изготвят и първите статуетки, които са изработени от месинг. Статуетката представлява птица, която лети свободно на постамент от две вертикални пилона. В началната творба е имало идея птиците да бъдат три, но в последствие тази концепция отпада и остава единицата като символ на самостоятелността на студента. Птицата символ на статуетката изразява своята свобода, единомислие и поглед от високо, на мечтите, които никой не може да постави в обща рамка.

В конкурса участват студенти от всички висши училища в България. Номинациите са направени от самите университети, като условието беше те да са завършили успешно първи курс, както и да са представили документи за квалификации, преквалификации, участие в проекти, конкурси и други. Всички постъпили кандидатури са разгледани от експертно жури, чиито  председател е лично министърът на образованието и науката Даниел Вълчев.

Водещи на събитието в първото издание са Иван и Андрей от „Сблъсък”.

Мария Илиева, Светла Иванова, групите „Ъпсурт” и БТР бяха изпълнителите, които се грижеха за настроението на всички гости. Инициативата „Студент на годината” се провежда под патронажа на Министъра на образованието и науката – Даниел Вълчев. Целта й е – насърчаване на студентите при участието им в извънаудиторни занимания, научноизследователски проекти, национални и международни конкурси, реализиране на придобитите знания, популяризиране на постиженията на студентите сред българското общество.

Златина Георгиева от Медицински университет – гр. Плевен и Павел Гешев Зайков от Технически университет – гр. София са първите носители на наградата „Студент на годината”. Награждаването се проведе снощи, 07 Декември 2006 година, в зала „Христо Ботев” в Студентски град.

Наградите бяха връчени в десет категории:

 • Категория “Сигурност и отбрана”
  Калин Красимиров Копанов студент в 4 курс в Национален военен университет „Васил Левски“.
 • Категория “Здравеопазване”
  Дилян Фердинандов студент в 6 курс в Медицински университет – гр. София
 • Категория “Аграрни науки и ветеринарна медицина”
  Зорница Златева, студент в 4 курс в Аграрен университет – гр. Пловдив
 • Категория “Стопански науки”
  Ваня Петрова, студент в 3 курс в Университет за национално и световно стопанство
 • Категория “Педагогически науки”
  Зорница Драганова, студент в 3 курс в Софийски университет „Св. Климент Охридски“
 • Категория “Природни науки”
  Ивайло Недялков, студент в 4 курс в Технически университет – гр. София
 • Категория “Технически науки”
  Генчо Гоев, студент 2 курс в Русенски университет „Ангел Кънчев”
 • Категория “Спортист на годината”
  Надежда Петрова, студент в 5 курс във Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”.
 • За принос в развитието на студентските организации ще бъде удостоен Ивайло Симеонов, първият председател на Националното представителство на студентските съвети и настоящ преподавател в Технически университет – гр. София.